Our Team

prakash KC

Prakash KC

Chairman

roshan kc

Roshan KC

Managing Director

Sunil Narayan Shrestha

Sunil Narayan Shrestha

Executive Director

Kiran KC

Kiran KC

Director

Bishwow Prakash Gautam

Bishow Prakash Gautam

Director

kisori karki godar

Kisori Karki Godar

Director

niraj poudyal

Niraj Poudyal

Company Secretary